În perioada 17-18 septembrie, Fundaţia româno-germană Aquademica va organiza seminarul „Exploatarea sistemelor de canalizare”. Activitatea de exploatare a sistemelor de canalizare ocupă un loc important pe lista cheltuielilor de bază ale unui operator de alimentare cu apă și de canalizare. De aceea este necesară cunoașterea detaliată a operațiunilor incluse în această activitate. Pe lângă aspectele introductive, seminarul a abordat mai ales pe cele de curățare a canalului, căci acest lucru este primul pas pentru orice altă activitate ce trebuie desfățurată în canal.

Prognozele privind sistemul de canalizare arată că în viitor, depunerile de materii grosiere vor crește din cauza tendinței de trecere de la sistemele unitare de canalizare la cele separative și a scăderii consumului de apă potabilă datorat contorizării. Astfel va dispărea efectul de autocurățare a canalizării, iar depunerile vor fi din ce în ce mai mare. Prin urmare, va fi nevoie de un program complex de curățare și întreținere a sistemelor de canalizare, ceea ce poate duce la creșterea cheltuielilor companiei. Însă, pentru realizarea corectă a aceastei operațiuni este nevoie de o vastă pregătire profesională asupra practicii curente și a utilajelor necesare.

Din păcate, la nivel mondial există foarte puțină literatură în ceea ce privește o curățire optimă a canalului. Pentru ca această muncă să fie eficient realizată, trebuie dobîndite cunoștințe primare ce încep cu materialele folosite în construcția de canal, utilajele disponibile si gradul de eficiență a acestora din punct de vedere al costurilor și al transpunerii cerinței de a avea un canal curat.
Seminarul, susținut de dipl. ing. Peter Köstner, din cadrul Departamentului de evacuare și epurare a apelor uzate al Primăriei München, se adresează personalului care lucrează la exploatarea și întreținerrea sistemelor de canalizare, în special celor cu studii superioare.

Aspecte de interes legate de apa potabilă vor fi dezbătute în cadrul celui de-al doilea seminar de pe agenda lunii septembrie a fundației Aquademica – „Metode practice de evaluare a surselor de apă destinate potabilizării și evaluarea/optimizarea tehnologiilor de tratare”. Seminarul, desfășurat în perioada 29-30 septembrie, se adresează în special inginerilor de proces și proiectanților care lucrează în domeniul exploatării, optimizării și proiectării proceselor din cadrul stațiilor de tratare.

Dr. ing. Katalin Bodor, șefa Secției Apa de la Aquatim, lector la acest seminar, va face cunoscute participanților bunele practici și experiența dobândită de Aquatim pe parcursul etapelor de optimizare ale stațiilor de tratare a apei din Timisoara. Vor fi discutate utilizarea metodelor de evaluare și a studiilor de tratabilitate efectuate. Seminarul se va încheia cu vizitarea stațiilor de tratare și prezentarea soluțiilor implementate de Aquatim.