Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) Sucursala Timișoara – Societatea pentru Protecția Mediului și Aquatim S.A. au organizat, în cadrul Săptămânii Calității Timișene, o masă rotundă, cu dezbateri pe tema „Calitatea transformă”, temă comună de altfel tuturor manifestărilor organizate de AGIR în comunitatea profesională locală în săptămâna dedicată calității.

Lucrările prezentate de specialiștii Aquatim au fost Calitatea apei în ecuația vieții, chim. Cristina Borca, Amenajarea teritoriului și planificarea urbanistică – controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. Calitatea în securitatea industrială și protecția mediului. Studiu de caz – stațiile de tratare a apei, ing. Ioan-Dorel Mariș, Leadership – concept nou pentru sistemul de management al calității?, ing. Daniela Gheorghe, ing. George Buta și Colaborarea interinstituțională un factor important in asigurarea calității serviciilor publice, ing. Marian Eperieș.

La evenimentul găzduit de Aquatim au participat membrii AGIR, cadre universitare, specialiști din instituțiile publice și companii private, cercetători, studenți și masteranzi.

Săptămâna Calității Timișene are loc concomitent cu Săptămâna Europeană a Calităţii şi se desfăşoară sub aceeași deviză. Cu acest prilej, timp de o săptămână, organizațiile participante la evenimente derulează campanii de conștientizare sau promovare a importanței calității. Ziua Mondială a Calității se sărbătorește în a doua joi a lunii noiembrie, iar Săptămâna Europeană a Calității cuprinde întotdeauna această zi. Manifestările săptămânii timișene a calității au inclus simpozioane, mese rotunde, conferinţe şi seminarii pe tema calităţii, în mai multe instituţii din oraș.