Aquatim SA şi Fundaţia româno-germană Aquademica sunt, de puţin timp, fiecare în parte, marcă înregistrată la OSIM, fapt ce atestă, şi din punct de vedere juridic, apartenenţa exclusivă a celor două entităţi la siglele aferente şi domeniile de activitate specifice. Practic, OSIM a „decretat” că Aquatim SA şi Fundaţia Aquademica sunt unice deţinătoare de mărci, gândite şi create pentru ele, şi că nimeni nu şi le mai poate adjudeca.

Conform deciziei de admitere la înregistrare, Aquatim SA devine marcă înregistrată în servicii de montaj, întreţinere şi reparaţii pentru staţiile de tratare a apei potabile, clorinare, dedurizare, filtrare a apei, consultanţă în domeniu, servicii de canalizare, întreţinere şi curăţare, alimentare şi distribuţie de apă, tratarea şi epurarea apei, servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei ca și cercetarea şi proiectarea aferente. În plus, OSIM a decis că Aquatim SA este marcă înregistrată în servicii de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare hardware şi software, cercetare în domeniul protecţiei mediului, servicii de consultanţă în materie de protecţie, de poluare, de siguranţă a mediului şi a apei, servicii de testare şi inspecţie referitoare la mediu, evaluarea riscurilor de mediu, studii de mediu şi în domeniul protecţiei mediului, studii privind calitatea apei.

Cât despre Fundaţia Aquademica, aceasta devine marcă înregistrată pe următoarele domenii: educaţie, instruire, instruire, consiliere, examinare educaţională, educaţie online, servicii de predare cursuri, cursuri prin corespondenţă, cursuri de calificare şi recalificare, organizarea şi susţinerea congreselor, conferinţelor, seminariilor, simpozioanelor, în domeniul protecţiei mediului şi tratării apei, organizarea şi desfăşurarea de consiliere vocaţională şi dezvoltarea personală, organizarea expoziţiilor pentru scopuri culturale şi educaţionale etc.

Deciziile OSIM în privinţa Aquatim SA şi a Fundaţiei Aquademica patentează, negru pe alb, şi signalistica nouă, girată de Aquatim SA, castelul Timişoarei, în culorile verde-albastru, respectiv sigla deja cunoscută a fundaţiei româno-germane.