Schimbările climatice sunt o realitate, iar oamenii trebuie să își schimbe comportamentul pentru a se adapta acestora, dar și pentru a atenua impactul lor negativ asupra mediului, în special asupra comunităților urbane și rurale. Conferința organizată de fundația Aquademica, Managementul apei în contextul schimbărilor climatice. Experiențe internaționale, în desfășurare zilele acestea la Timișoara punctează acest aspect important, din perspectiva companiilor de apă, pentru care ploile de intensitate mare reprezintă o provocare în ceea ce privește evacuarea apelor uzate. În cazul companiilor de apă, adaptarea la schimbările climatice pornește de la schimbarea normativelor, în primul rând a celor de proiectare a rețelelor.

Standardizarea domeniului apei este unul din punctele de maxim interes de pe agenda discuțiilor conferinței Aquademica, la care participă specialiști din Germania, Serbia, Ungaria, Norvegia și de la toate companiile de apă din România. Fundația Aquademica, organizator al manifestării, este un factor mobilizator pentru transferul de bune practici între specialiștii din domeniul apei. Având ca membrii fondatori societatea Aquatim și departamentul de ape uzate al Primăriei Munchen, fundația Aquademica își îndeplinește cu succes misiunea asumată, de a contribui activ la dezvoltarea capacităților profesionale ale salariaților din companiile de apă românești, prin transferul de bune practici de la colegii germani.

Johannes Lohaus (DWA), lectorul principal ai conferinței Aquademica

Johannes Lohaus, director general al Asociației Germane a Apei și Apei Uzate (DWA) și secretar general al Asociației Europene a Apei, este lectorul principal ai conferinței Aquademica, venit al Timișoara să prezinte în detaliu avantajele standardizării activităților specifice sectorului apei și apei uzate, puse la punct de DWA.

Normativele DWA, foi de lucru și fișe tehnice, se referă la proiectarea, construcția, exploatarea, întreținerea și verificarea echipamentelor și instalațiilor specifice, precum și la exploatarea sustenabilă a resurselor de apă și a solurilor. Acestea urmăresc aplicarea practică a prevederilor legislative din domeniu, dar oferă și recomandări și asistență în rezolvarea problemelor tehnice și operaționale.

La inițiativa Aquademica, primul pas în preluarea modelului german de standardizare a fost făcut în anul 2016, prin parteneriatul încheiat de Asociația Română a Apei cu DWA. O provocare cheie pentru companiile de apă în prezent este îmbunătățirea eficienței și calității serviciilor, corelată cu factorul financiar. Reușita modelului german, implementat de DWA, constă într-o bună organizare internă, care se reflectă în final în beneficii pentru consumatori.

DWA este o asociație tehnică neguvernamentală, cu peste 14.000 de membri. Activitatea sa este una cuprinzătoare, incluzând elaborarea a 300 de standarde, participarea în sute de comisii de specialitate și cursuri de formare profesională cu un total de 35.000 de participanți până în prezent. Organizația este recunoscută ca o autoritate profesională în domeniul reglementărilor, standardele DWA având valabilitate în instanță și, de cele mai multe ori, fiind mai restrictive și mai detaliate decât prevederile legislative pe baza cărora au fost elaborate.