Conferința internațională Aquademica Managementul apei în contextul schimbărilor climatice. Experiențe internaționale a început astăzi, la Timișoara. Manifestarea, aflată la a șaptea ediție, este organizată de Fundația Aquademica, Aquatim, Asociația Română a Apei (ARA) și Universitatea Politehnica și se adresează specialiștilor care activează în domeniile apei și mediului – de la practicieni și cercetători, până la manageri și finanțatori.

Lucrările conferinței au fost deschise de Ilie Vlaicu, director general Aquatim, care a adresat salutul de bun venit participanților și a subliniat faptul că în contextul provocărilor cu care se confruntă companiile de apă din cauza schimbărilor climatice, transferul de bune practici între specialiștii sectorului apei joacă un rol cheie.

În continuare s-au adresat publicului Peter Köstner, director al Departamentului ape uzate din cadrul Primăriei München și Bogdan Alexa, președinte al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

Lucrările conferinței sunt organizate pe mai multe secțiuni: benchmarking, tehnoologia apei, management și cercetări academice. Pentru cei circa 200 de participanți înscriși, dezbaterile din zilele acestea promit a fi de interes: tehnologii de ultimă oră, strategii de dezvoltare din sectorul de apă, prognoza performanțelor financiare, experiența germană în standardizarea activităților specifice sectorului apei etc.

Detalii despre programul evenimentului se găsesc pe site-ul dedicat, la: http://conferinta.aquademica.ro/conference/agenda/.