În ziua de astăzi suntem înconjuraţi de calculatoare. Din ce în ce mai multe, din ce în ce mai puternice, din ce în ce mai mici şi din ce în ce mai utile. Aquatim nu face excepţie şi se aliniază noilor tehnologii care ne fac viaţa mai uşoară. Unul dintre exemplele de tehnologie pusă în folosul firmei se găseşte în cadrul Biroului GIS.

GIS este acronimul expresiei englezești „Geographic Information System”, care în traducere înseamnă „sistem geografic informatic”. Un sistem GIS este o reprezentare virtuală pe computer a unui sistem fizic real. În cazul Aquatim, reţelele de apă, respectiv de canal, sunt citite, prelucrate, stocate şi reprezentate cu ajutorul uneltelor informatice. Avantajele sunt mari şi în număr mare. Principalul beneficiu este viteza de prelucrare. Chiar şi colectarea datelor devine mai rapidă şi mai sigură, dar odată stocate, pot fi prelucrate cu uşurinţă şi prezentate grafic rapid.

Hărți digitale, trasate cu ajutorul … sateliților

Crearea unei baze de date GIS presupune patru etape. Prima şi cea mai laborioasă, prin perioada lungă de timp pe care o necesită, este colectarea datelor. Colectarea datelor se face cu aparatură care utilizează sistemul GPS. GPS este acronimul pentru „Global Positioning System” („Sistem de Poziţionare Global”). Practic, se utilizează un aparat denumit rover care se conectează la o constelaţie de 24 de sateliţi aflaţi pe orbita Pământului şi care, după calcule matematice extrem de laborioase (care includ efectul gravitaţiei Pământului şi vitezei asupra timpului, matematici superioare, măsurători cu raze laser în spaţiu, modelări ale întregului Pământ etc.), făcute de un aparat denumit staţie totală, oferă măsurători cu precizie de 2-3 centimetri sau chiar de 2-3 milimetri a unui activ din reţea – hidrant, capac al unui cămin de canal.

Aquatim folosește trei astfel de rovere GPS, plus două staţii totale (aparate topografice utilizate în cazul în care roverele nu au semnal de la sateliţi), cu care angajații Aquatim au citit reţele de apă şi canal din spaţiul administrativ al municipiului Timişoara (împărţit în 1.122 de carouri cu latura de 500 m şi parcurse sistematic), într-o perioadă de patru ani şi şase luni. În tot acest timp s-au colectat 218.509 de puncte, organizate într-o bază de date specifică. Măsurătorile au fost finalizate la sfârşitul lunii mai a acestui an. Dar acest proces este într-o continuă actualizare deoarece reţelele de apă şi canal se transformă şi
ele în timp.

A doua etapă vizează prelucrarea datelor, deoarece în forma lor brută sunt mai nefolositoare decât o hartă clasică. Prelucrarea se face cu ajutorul unor programe informatice de ultimă generaţie, rezultând baze de date, vaste și complexe. Cu cât o bază de date este mai vastă, cu atât rezultatele prelucrărilor sunt mai exacte. Mărimea unei baze de date nu este o problemă pentru un computer deoarece căutarea unei valori într-o colecţie de 218.509 puncte durează mai puţin de o secundă. Etapa este în desfăşurare la Aquatim.

Avantaje și perspective

A treia etapă este utilizarea datelor colectate. Avantajele unui astfel de sistem sunt nenumărate. Cel mai mare presupune afişarea datelor în format electronic, extrem de detaliat: în loc să folosim 1.122 de hărţi cu latura de 1 m, reţelele pot fi vizualizate la orice nivel de detaliu pe un ecran cu diagonala de 50 cm. În acest mod se pot face notiţe şi modificări fără a periclita harta originală.

Se pot tipări hărţi cu dimensiuni de până 1×3 m. Căutarea unui element din reţea se poate face rapid după coordonate, adresă sau alte caracteristici. Prin tehnologii specifice, datele sunt puse, în timp real, la dispoziţia oricărui angajat Aquatim căruia i se oferă acces. De asemenea, cu ajutorul calculatoarelor se pot face diverse statistici care durează câteva secunde: calculul lungimii de reţea, a numărului de hidranţi din oraş etc. În viitor se iau în calcul posibilităţi mai avansate de a oferi acces direct la hărţile digitale, echipelor care lucrează pe teren, cu ajutorul tabletelor sau calculatoarelor portabile.

A patra etapă este cea mai avansată etapă din punct de vedere al tehnologiilor utilizate şi al rezultatelor obţinute, şi anume modelarea matematică. Acest lucru înseamnă calcularea şi prezicerea de către calculator a comportamentului apei în reţeaua de apă sau canal. Odată introduse datele într-un program specific, acesta va putea calcula şi oferi reprezentări grafice intuitive despre diverse date cum ar fi: comportamentul în cazul unei extinderi sau în cazul închiderii unei vane mari, asigurarea necesarului pentru consum în cazul blocurilor înalte. La această oră, Aquatim are capacitatea de a crea modele locale. După ce toate datele culese din teren vor fi introduse în calculator și prelucrate, vom avea imaginea completă și complexă a întregii rețele.