Cu ajutorul fondurilor europene s-a construit o staţie de epurare nouă în oraşul Luduş şi s-a reabilitat staţia de epurare din oraşul Iernut. Lucrările de construcţie şi de reabilitare au avut în vedere realizarea unei linii tehnologice care să elimine descărcările neconforme în emisari, rezultând astfel un impact minim asupra mediului înconjurător, prin încadrarea în limitele impuse de legislaţia naţională şi de Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane. În 4 februarie a avut loc recepţionarea lucrărilor şi Compania AQUASERV a preluat în operare obiectivele.

Investiţia, în valoare de peste 34 de milioane lei, include treaptă mecano-biologică a epurării apelor uzate orăşeneşti, precum şi o treaptă de prelucrare pentru nămolurile rezultate. Procesele tehnologice din cele două staţii de epurare vor fi monitorizate on-line şi corectate automat prin intermediul sistemului SCADA (Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date).

Contractul de lucrări, având ca obiect „Construirea unei noi staţii de epurare în Luduş şi Iernut – reabilitarea staţiei de epurare”, face parte din proiectul POS Mediu Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, şi a fost semnat în martie 2013 cu asocierea Veolia Water Solutions & Technologies Romania S.R.L și OTV France