„Sunt convins că schimbările climatice şi ceea ce facem noi în legătură cu acest subiect ne vor defini, vor defini era noastră şi, în cele din urmă, vor defini moştenirea pe care o lăsăm generaţiilor următoare” – Ban Ki-moon, Secretar General, Naţiunile Unite

Ne confruntăm în ultima vreme cu destule evenimente ecoclimatice de o amploare deosebită, care au devenit mult mai frecvente după anul 2000. Este vorba despre caniculă şi secetă severă, precipitaţii abundente şi inundaţii, fenomene atmosferice extreme, de tip furtună sau tornadă. Aceste fenomenele meteo‑hidrologice extreme sunt considerate de tot mai mulţi specialişti ca fiind rezultatul schimbărilor climatice.

Schimbările climatice afectează întreaga planetă, având repercusiuni asupra populaţiei, sub aspect economic, social şi ecologic. Acestea generează una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea în momentul de faţă, datorită efectelor dezastruoase induse: creşterea temperaturii aerului şi apei oceanelor, riscul crescut de inundaţii, secetă, diminuarea rezervelor de apă potabilă, riscul crescut de incendii şi reducerea resurselor naturale vegetale şi animale, modificări şi degradări ale ecosistemelor şi degradarea resurselor naturale, riscul crescut de îmbolnăvire a populaţiei.

În Europa, schimbările climatice au afectat şi afectează toate regiunile continentului. Europa a preluat iniţiativa limitării acestor efecte, prin măsuri concrete, în care vor fi antrenate toate ţările lumii. În anul 2007, Comisia Europeană a iniţiat stabilirea la nivel comunitar a unei politici de promovare a unor măsuri de limitare a efectelor negative ale schimbărilor climatice în diferite sectoare de activitate. Modificările climei constituie unul dintre obiectivele prioritare din strategia Uniunii Europene pentru dezvoltare durabilă. Aceste modificări includ nu numai tendinţele globale de încălzire, ci şi incertitudinile legate de magnitudinea, frecvenţa și intensificarea unor fenomene periculoase, cum sunt: precipitaţiile torenţiale, tornadele, secetele şi deşertificarea, pentru anumite teritorii.

În pofida eforturilor făcute până în prezent, pe plan global, în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, studiile ştiinţifice elaborate arată că în următoarea perioadă temperatura medie globală va continua să crească, ceea ce face ca necesitatea implementării unor măsuri adecvate de adaptare la efectele schimbărilor climatice să devină tot mai urgentă. Evident, scenariile îşi au limitele şi incertitudinile lor, deoarece viteza şi amploarea schimbărilor climatice pot fi afectate de mai mulți factori. Nu trebuie pierdut din vedere însă că revenirea climei la parametri mai suportabili nu se va produce imediat după reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Unele dintre emisiile nocive persistă în atmosferă ani, decenii sau chiar secole.