A 16-a ediție a Complexului de manifestari EXPOAPA, organizată de Asociația Română a Apei în perioada 16-18 iunie 2014 la Palatul Parlamentului din Bucuresti, se înscrie în seria celor mai importante reuniuni ale profesioniștilor din sectorul apei în regiunea Dunăre – Europa de Est.

La acest eveniment sunt așteptați să participe reprezentanții Parlamentului și Guvernului României, reprezentanții Comisiei Europene, autorităților publice locale – proprietarii sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, reprezentanții structurilor financiare internaționale, furnizorii de echipamente și tehnologii, cadre didactice universitare, cercetători, proiectanți și consultanți constructori și operatori regionali ai serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, care au rol atât în prestarea serviciilor cât și în realizarea și dezvoltarea infrastructurii, și nu in ultimul rând asociațiile profesionale din țară și străinătate.

Organizarea conferinței tehnico-științifice cu sprijinul International Water Association (IWA) constituie o garanție a participării experților internaționali la EXPOAPA, care alături de profesioniștii din România vor propune soluții și tehnologii viabile pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului apei.

Agenda manifestărilor cuprinde o serie de evenimente cu participare internațională, seminarii, mese rotunde și întâlniri de afaceri, toate având legatură cu prezentul și viitorul serviciilor de alimentare cu apă. O atenție specială a fost acordată cadrului legal al sectorului, conferința organizată în comun de ANRSC și ARA urmând să prezinte tendințele și experiența internațională referitoare la reglementarea serviciilor de alimentare cu apă.

Comunicările selectate de Comitetul Tehnico-Științific al ARA pentru a fi prezentate în cadrul Conferinței „Performanța în serviciile de apă-canal” și numărul mare și calitatea echipamentelor și tehnologiilor prezentate în cei peste 1.500 mp ai expoziției specializate asigură o ștachetă ridicată evenimentului. Tradiția și recunoasterea dobândită de această manifestare, impactul pe care îl are asupra sectorului apei din România și din regiune, sunt tot atâtea caracteristici care onorează comunitatea profesională.

Forumul constituie totodata un bun prilej de confruntare și schimburi de idei, de transfer de know-how și de stabilire a unor relații de colaborare. Ținând cont de toate acestea, considerăm că EXPOAPA este atât o provocare, cât și o ocazie pentru toți profesioniștii din sectorului apei să contribuie la dezvoltarea durabilă a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din România și din regiune.