Departamentul Marii Britanii pentru Dezvoltare Internaţională a lansat de curând o iniţiativă menită să atragă şi să promoveze idei noi de finanţare, care să permită companiilor de apă să-și reducă pierderile. Dreampipe Challenge oferă premii atractive oricărui concurent care depune o idee nouă pentru finanţarea proiectelor de reducere a pierderilor de apă.

Spre deosebire de alte demersuri care urmăresc sprijinirea companiilor de apă în reducerea pierderilor, Dreampipe nu țintește către dezvoltarea de noi tehnologii sau soluţii tehnice pentru reducerea pierderilor de apă, ci către identificarea soluţiilor financiare care să facă posibilă aplicarea diverselor strategii. Și aceasta pentru că, adevărata barieră în calea reducerii pierderilor de apă, spun cei implicați în domeniu, sunt banii, sau mai bine zis lipsa finanţării durabile a proiectelor.

Proiectul Dreampipe este deschis pentru solicitanții din întreaga lume. Provocarea se adresează experților de la companiile de utilități, experților și consilierilor financiari, cu sau fără experiență anterioară în sectorul apei. În prima etapă, solicitanţii sunt invitaţi să facă o scurtă prezentare a propunerilor lor de aranjamente financiare inovatoare. Premiile din această etapă se vor acorda pentru cele mai bune concepte, juriul evaluând cererile depuse pe baza unor criterii care reflectă obiectivele provocării. În etapa a doua, care va dura cel puţin 12 luni, vor fi recompensate cele mai bune scheme implementate într-o anume companie de apă. În această a doua etapă, finanţatorii au fost deja identificaţi, iar acordurile de finanțare au fost încheiate și sunt deja operaționale. Data limită pentru înscriere este 17 aprilie 2016, iar informaţiile legate de acest proiect se găsesc pe site-ul dedicat.

În momentul de față, în ţările în curs de dezvoltare pierderile de apă reprezintă o problemă uriaşă. Un studiu efectuat de Banca Mondială estimează că reducerea cu 50% a pierderilor de apă ar genera 2,9 miliarde de dolari anual şi ar putea alimenta cu apă încă 90 de milioane de persoane! La conferinţa Water Loss 2016, Ronnie McKenzie, noul preşedinte al grupului de la IWA dedicat pierderilor de apă, declara participanților: „Pierderile dumneavoastră ar trebui să fie următoarea sursă de apă.”