Proiectul de investiții „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, finanțat din fonduri europene și realizat de Aquatim, a fost încheiat, cu succes, la sfârșitul lunii iunie.

Broșura Povestea de succes a proiectului, care a fost publicată pe site-ul societății Aquatim, cuprinde informații detaliate despre contractele din cadrul acestuia, investiţiile, defalcate pe localități, și beneficiile rezultate, informații din care menționăm câteva, în cele ce urmează.

Pentru proiectul sus-menționat Aquatim a accesat 118,87 milioane de Euro Contractul de finanţare a fost semnat în data de 24 februarie 2011. Fondurile implicate în finanţarea investiţiilor provin din următoarele surse: 73,93% din Fondul de Coeziune al UE, fonduri nerambursabile, 13,04% asigurat de Aquatim, 11,30% de la bugetul de stat și 1,73% de la autorităţile locale – Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local Timişoara.

Pentru a asigura cofinanțarea investițiilor, Aquatim a obținut, în anul 2012, un împrumut de 15,5 milioane de Euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, împrumut acordat fără garanții bancare, bazat doar pe performanța financiară a societății. Au fost încheiate 17 contracte de lucrări și două de asistență tehnică.

Proiectul cuprinde investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie şi de tratare a apei potabile precum şi pentru colectarea şi epurarea apelor uzate în Timişoara, Jimbolia, Deta, Sânnicolau Mare, Buziaş, Recaş, Gătaia, Făget, Ciacova, Săcălaz, Sânmihaiu Român și Utvin. Lucrările au însumat extinderea şi reabilitarea reţelei de apă cu aproximativ 100 km, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare cu aproximativ 200 km, construcţia a trei staţii noi de tratare a apei potabile și a șapte staţii noi de epurare a apei uzate.

„La 30 iunie s-a finalizat faza întâi a proiectului POS Mediu. Banii europeni au fost absorbiți în proporție de 100%, pe schema de finanțare. Stațiile de tratare și epurare, lucrări de complexitate ridicată sunt recepționate și puse în funcțiune –toate stațiile de tratare și șase din cele șapte stații de epurare prevăzute în proiect. Lucrările nefinalizate au fost fazate, adică finanțarea acestora din fonduri UE nerambursabile a fost transferată pe programul următor, Programul Operațional Infrastructură Mare. Putem spune, așadar, că am încheiat cu succes acest proiect”, a concluzionat Gheorghe Stînean, director Dezvoltare al societății Aquatim.

Una din ultimele lucrări puse în funcțiune este noua staţie de tratare a apei potabile din Recaș. Valoarea investiției este de circa 4,5 milioane de lei. Tehnologia de tratare cuprinde captarea apei din subteran, de la peste 100 m adâncime, aerarea, preoxidarea pentru eliminarea fierului, manganului și amoniului, filtrarea și dezinfecția finală. Înainte de pomparea în rețeaua de alimentare, apa tratată este înmagazinată în două rezervoare și un turn de apă, fiecare având o capacitate de 300 m³. Distribuția apei în rețeaua de alimentare se face printr-o stație nouă de pompare. Funcţionarea staţiei este monitorizată on-line şi automatizată, achiziţia de date şi conducerea proceselor de tratare se face cu echipamente comandate la distanţă prin sistemul SCADA, la fel ca și în cazul tuturor stațiilor realizate prin acest proiect.

În urma investițiilor, gradul de acoperire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în localitățile incluse în proiect a crescut, iar calitatea serviciilor prestate este conformă cerințelor UE. Aceste beneficii vor avea un impact considerabil în dezvoltarea economică a comunităților din cadrul proiectului.

În afara beneficiilor directe, investiţiile din fonduri europene nerambursabile ajută şi la menţinerea tarifelor percepute de operatorii de apă pentru serviciile prestate în limitele de suportabilitate. Fără asistență financiară din partea Uniunii Europene, operatorii ar fi fost puşi în situația de a face aceleași investiții, din surse proprii, fapt care ar fi dus la creșterea tarifelor.