Lucrarea unui colectiv de autori, format din Cristina Capotescu, Ilie Vlaicu, Cristina Borca și Alin Anchidin, prezentată recent la București, în cadrul conferinței internaționale specializate The Southeast Europe Regional Conference Water Loss 2019, propune un model hidraulic pentru reducerea pierderilor de apă în mediul rural.

Autorii prezintă un studiu de caz privind managementul apei într-o comună din județul Timiș, cu evaluarea pierderilor din rețeaua de distribuție și stabilirea unei strategii pentru reducerea acestora.

Localitatea al cărui sistem este analizat are 986 de locuitori. Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime de circa 11 km, conductele sunt din polietilenă de densitate ridicată, cu diametrul cuprins între 110 și 140 mm. Satul este alimentat cu apă din două foraje, consumurile acestora sunt contorizate și citite lunar, în timp ce branșamentele consumatorilor sunt citite trimestrial.

Măsurarea și analizarea datelor culese de pe teren cu instrumente specializate au arătat că volumul apei care nu aduce venituri a scăzut la jumătate, în primul trimestru al anului 2019 față de trimestrul precedent. În acest timp, ca urmare a monitorizării bilanțului apei, operaorul de apă a luat măsuri de identificare a pierderilor din rețelele publice și de remediere a defectelor. Au fost, de asemenea identificate consumurile necontorizate. Autorii concluzionează, așadar, că exploatarea și întreținerea sunt esențiale pentru gestionarea cu succes a rețelelor de alimentare cu apă, indiferent de nivelul tehnic sau de dezvoltarea infrastructurii.