Lucrările de amenajare hidrotehnică a râului Bega și afluenților săi, pe sectorul Curtea – Valea lui Liman sunt în plină desfășurare, fiind realizate în proporție de circa 50%. Obiectivul menționat face parte din programul de investiții al anului curent, derulat de Administrația Bazinală de Apă Banat. Proiectul are o valoare de 21,67 milioane de lei și, după finalizare, va scoate de sub efectul inundațiilor peste 300 de locuințe, 7 km drumuri județene și 3 biserici. O populație de peste 500 de locuitori va fi, astfel, apărată împotriva inundațiilor.

Lucrările propuse sunt amplasate în bazinul hidrografic Bega, în albia minoră a cursurilor de apă Bega Luncanilor și Bega Poieni, cât și pe afluenții acestora, pe teritoriul localităților Colonia Fabricii, Tomești sat și Românești (comuna Tomești) și pe teritoriul localității Fărășești (comuna Pietroasa) din județul Timiș. Prin acest proiect va fi recalibrată albia cursurilor de apă pe o lungime de 11,6 km, vor fi consolidări de mal pe 2,78 km, se vor construi un dig din gabioane, mai multe praguri și vor fi refăcute peree și ziduri de sprijin.

Lucrările la acest obiectiv au fost demarate în anul 2018. Până la această dată, au fost realizate lucrări în valoare de 10,78 miliaone de lei, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 50% din totalul prevăzut. Fondurile sunt asigurate de la bugetul de stat și din surse proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”.