Comisia Europeană a publicat recent un raport privind punerea în aplicare a Directivei referitoare la epurarea apelor uzate urbane. Raportul, al zecelea de la promulgarea directivei, este unul încurajator, ce arată o îmbunătățire generală a colectării și tratării apei uzate în orașele europene.

Gradul de conformare cu normele UE de colectare și epurare a apelor uzate este ridicat și a crescut, comparativ cu perioada anterioară de raportare . Deși tendința rămâne una pozitivă, totuși prevederile directivei nu sunt pe deplin respectate, iar finanțarea și planificarea investițiilor rămân principalele provocări pentru sectorul apei.

Comisarul european pentru mediu, pescuit și oceane, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Avem confirmarea că există o îmbunătățire generală a situației, în ceea ce privește colectarea și tratarea apelor uzate, în întreaga Uniune. Normele UE au jucat un rol crucial în îmbunătățirea calității apei râurilor, lacurilor și mărilor de pe continentul nostru, cu un impact benefic asupra sănătății cetățenilor europeni și a calității vieții. Cu toate acestea, progresul nu a fost egal și în unele state membre infrastructura de apă uzată necesită o mai bună planificare și mai multe fonduri pentru investiții. Acum facem tot posibilul pentru a stimula inovația și noile investiții în infrastructura de mediu peste tot în Europa. ”

Raportul arată că 95% din apele uzate din UE sunt colectate și 88% sunt epurate biologic. Se mai precizează că 1% din apele uzate urbane nu sunt încă colectate și peste 6% nu sunt suficient tratate, pentru a îndeplini normele de calitate cerute de a doua etapă de epurare biologică. Nivelul actual al investițiilor în multe state membre este prea scăzut pentru a atinge și a menține conformarea cu directiva pe termen lung, mai multe orașe europene fiind încă nevoite să-și construiască sau să-și modernizeze rețelele de canalizare, precum și să construiască stații de epurare.

Raportul acoperă peste 23.500 de orașe ce intră sub incidența directivei, cu peste 610 milioane de locuitori echivalenți (consumatori casnici și industriali) ce generează apă uzată. Transpus în cifre mai sugestive și raportat ca medie, acest volum de apă uzată ar însemna aproximativ 490 de milioane de căzi de baie pe zi.

Directiva europeană privind epurarea apelor uzate orășenești este o pârgie importantă de acțiune pentru protecția apei și a mediului. În pregătirea pașilor următori, Comisia a lansat un studiu de evaluare a impactului pentru a analiza diferite opțiuni de politici legislative, cu scopul de a revizui directiva. Aceasta include, printre altele, găsirea unor modalități de a rezolva poluarea cu produse farmaceutice și microplastic, și de a avea în vedere faptul că monitorizarea regulată a apei uzate poate sprijini UE în gestionarea pandemiei COVID-19 sau a unor boli similare. Această evaluare va include consultări cu părțile interesate.