Staţia de epurare din Straubing reprezintă un etalon privind colaborarea în domeniul cercetării ştiinţifice şi implementarea de tehnologii noi în domeniul tratării apelor uzate si a nămolului, în vederea creşterii eficienţei energetice şi a valorificării energiilor regenerabile, precum si o dezvoltare durabilă şi ecologică a mediului înconjurător. Se poate spune fără nicio rezervă că, la Straubing, de la o staţie de epurare s-a trecut la un centru de producţie de energie şi materie primă din deşeuri. Prezentăm, în cele ce urmează, câteva din proiectele inovative puse aici în aplicare, cu succes.

Recuperarea căldurii din apa uzată preluată dintr-un canal colector din apropierea staţiei de epurare, cu ajutorul pompelor de căldură

Soluţia tehnică aleasă a fost rodul unei bune colaborări între compania de canalizare, firma HUBER şi primăria oraşului Straubing (care a şi finanţat investiţia), a fost pusă în practică în anul 2010 şi asigură necesarul de căldură pentru 11 clădiri de locuinţe de stat, cu 102 apartamente, având o suprafaţă locuibilă de 7.150 mp. Astfel, au fost economisiţi 500 MWh/an produşi cu combustibili convenţionali, 75% combustibil lichid şi 25% gaz metan, această energie termică fiind produsă în prezent din surse regenerabile, 65% extrasă din apa uzată iar 25% produsă în staţia de epurare în instalaţii de cogenerare.

Valorificarea energetică a nămolului prin producerea de biogaz

Nămolul cu încărcare organică mare este preluat de la unităţile agroindustriale din zona de operare: abatoare de pui, fabrici de lapte, fabrici de biodiesel şi bioetanol. Investiţia a început în anul 2007 şi s-a finalizat în anul 2009, având o capacitate de procesare a nămolului de aproximativ 50.000 mc/an. Producţia medie zilnică de biogaz a crescut de la 2.500 la 6.500 Nmc, iar prin folosirea acestuia ca şi combustibil în instalaţii de cogenerare construite în incinta staţiei de epurare, compania a devenit, începând cu anul 2009, independentă din punct de vedere energetic, economia de energie electrică fiind de 400.000 €/an. Mai mult, s-a reuşit livrarea în reţeaua de distribuţie naţională a unei producţii medii anuale de energie electrică, in perioada 2010-2012, de 1300 MWh, profitul adus companiei din vânzarea de energie regenerabilă fiind de 150.000 Euro/an.

Instalaţie de cogenerare de energie termică şi electrică, de înaltă eficienţă energetică

Instalația a fost pusă în funcţiune în anul 2009 și are o capacitate de producţie anuală proiectată de 10.000 MWh electric şi 12.000 MWh termic. Unitatea de cogenerare este echipată cu 2 motoare termice care funcţionează pe biogaz, având o putere disponibilă pentru generatoarele electrice de 560 KW. Energia termică disponibilă în instalaţia de cogenerare este produsă prin recuperarea în regim de înaltă eficienţă a căldurii conţinute în gazele de ardere evacuate din motoare, precum şi a căldurii conţinute în apa de răcire a motoarelor, şi este folosită, în principal, în procesele de fermentare şi uscare a nămolului fermentat. Costurile cu instalaţiile de tratare a nămolului de co-fermentare şi a celor de cogenerare, de aprox. 2.000.000 €, au fost amortizate integral, prin economisirea şi vânzarea de energie electrică în circa 3 ani.

În scopul reducerii cantităţii de nămol rezultat în urma proceselor de tratare intermediare şi finale (deshidratare şi uscare), în anul 2009 a început construcţia unei staţii pilot de incinerare a nămolului fermentat. Investiţia a fost realizată de către firma germană HUBER şi partenerii săi de proiect, şi finanţată de către guvernul german, prin programul european de reducere şi control al poluării EU-Life-III. Construcţia instalaţiei s-a făcut pe arealul staţiei de epurare şi s-a finalizat în anul 2012, fiind, în momentul de faţă, în faza de optimizare a proceselor tehnologice. Instalaţia de ardere are o putere termică proiectată de 1.000 KW şi asigură, pe lângă furnizarea căldurii necesare pentru uscarea nămolului, şi tratarea şi curăţarea gazelor de ardere, conform normelor de poluare germane.

Preocupările specialiştilor din staţia de epurare a oraşului Straubing, precum şi a administraţiei publice locale in domeniul serviciilor comunale, privind colectarea şi tratarea eficientă din punct de vedere energetic a apei uzate şi a nămolului nu se opresc aici. Sunt în studiu proiecte viitoare, care vizează extinderea producerii de energie termică din apa uzată colectată în reţeaua de canal şi a celei epurate, înainte de deversarea în emisar (fluviul Dunărea în cazul de faţă), livrarea surplusului de căldură rezultată din procesele  de epurare, către alţi beneficiari sau a surplusului de biogaz către stațiile PECO, extinderea producţiei de energie electrică în incinta staţiilor de epurare situate în aria de operare, prin construcţia de parcuri fotovoltaice și altele.