În perioada 16-18 iunie, în Palatul Parlamentului din Bucureşti, sub patronajul Asociaţiei Române a Apei, specialiştii din domeniu îşi dau întâlnire, în cadrul conferinţei tehnico-ştiinţifice „Performanţa în serviciile apă-canal”. Preambulul invitaţiei invocă deceniul 2005-2015 drept Deceniul Internaţional „Apă pentru viaţă”, aşa cum a fost el patentat de către forurile internaţionale, cu scopul declarat de sporire a informării referitoare la nivelurile acvatice şi la crearea condiţiilor favorabile pentru organizaţii şi persoane cointeresate în realizarea programelor şi proiectelor legate de apă şi de utilizarea ei, pentru atingerea scopurilor majore internaţionale din domeniu.

Serviciile de apă-canal fac, evident, parte din circuitul apei şi sunt la un pas distanţă de închiderea ciclului de 10 ani şi au un cuvânt major de spus în ceea ce priveşte performanţele tehnologice în gestionarea apei, dobândite până acum şi pe viitor.
Consiliul Tehnico-Ştiinţific al Asociaţiei Române a Apei girează conferinţa din primăvară, în acest context larg, internaţional, interesant şi contemporan.
Printre temele propuse de organizatori se numără relaţia sursa de apă- tehnologie de tratare, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, relaţia serviciului de apă-beneficiar, relaţia tehnologii de epurare-protecţia mediului, calitatea apelor de frontieră, dezvoltarea-reabilitarea reţelelor de apă-canal, evoluţia serviciului de apă în mediul rural, managementul energetic integrat în sistemele de apă-canal, sustenabilitatea economică a serviciului de apă.

Obiectivul Conferinţei este acela de-a oferi o platformă comună pentru ingineri, operatori ai serviciilor de apă, oameni de ştiinţă şi cercetători, de prezentare a ultimelor noutăţi ştiinţifice şi tehnologice, de a schimba experienţă, până la urmă, şi know-how, între profesioniştii din mediul academic, furnizorii de echipamente şi operatorii de apă-canal.

În cadrul întâlnirii din capitală, tematica serviciilor de apă-canal va fi privită global, ceea ce înseamnă că problemele legate de procese şi tehnologii noi vor fi analizate împreună cu cele referitoare la economia şi analiza de mediu într-o perspectivă integrată.

Crenguţa RADOSAV