Celebrarea Zilei Mondiale a Apei pe glob a început în 1993. În fiecare an, Organizaţia Naţiunilor Unite stabileşte o temă a apei în jurul căreia sunt planificate diverse evenimente. Perioada 2005-2015 a fost numită decada de acţiune „Apă pentru Viaţă”. Anul acesta, tema s-a referit la relaţia dintre apă și energie, o relaţie importantă, vitală chiar. Pe de o parte, producerea și distribuția energiei necesită utilizarea resurselor de apă, în special în cazul energiei termale, nucleare și hidroelectrice. Pe de altă parte, 8% din energia electrică și termică mondială se folosește pentru captarea, tratarea și distribuția apei către consumatori.

La scară mondială există teoria, logică până la urmă, că nivelul de dezvoltare al unei țări depinde în foarte mare măsură de posibilitățile acesteia de a asigura alimentarea cu apă potabilă și cu energie electrică și termică. Statisticile, în această direcţie, nu sunt optimiste, astfel că demersurile oficiale de schimbare a acestei realităţi s-au înmulţit.

Organizaţia Naţiunilor Unite a decis să intensifice, şi în 2014, colaborarea cu toţi actorii implicaţi în acest demers, din statele membre, pentru atragerea atenţiei asupra acestui duo, apă-energie, prin prezentarea particularităţilor specifice, chiar a inechităţilor semnalate în zonele sărace ale planetei – unde nu există apă potabilă, canalizare, servicii sanitare adecvate, mâncare sau energie – pentru a formula politici clare şi ferme. În egală măsură, eforturile internaţionale se îndreaptă spre identificarea exemplelor de bună practică pentru ca raportul apă-energie să fie unul eficient.

Printre obiectivele mari ale Zilei Mondiale a Apei se mai numără şi creşterea gradului de conştientizare a inter-legăturilor dintre apă şi energie, să contribuie la realizarea unui dialog politic serios care să se bazeze pe o gamă largă de aspecte legate de apă şi energie, să demonstreze, prin studii de caz, ce efecte economice şi sociale pot fi generate, în problematica amplă a apei, formularea de politici clare şi unitare, identificarea actorilor cheie şi implicarea activă a lor în dezvoltarea legăturilor de apă şi energie.

Partea interesantă a întregii conjuncturi create în jurul Zilei Mondiale a Apei este aceea că mesajele, postările, articolele şi concluziile au ajuns în atenţia a 700 de milioane de oameni din lumea largă. Ironic este, însă, că tot atâţia sunt şi cei care nu au acces la surse îmbunătăţite de apă…

Cu planuri sau certitudini, conştientizarea oamenilor planetei asupra importanţei asigurării unei resurse pure şi sănătoase este un demers continuu, general şi intens, pe care îl fac toţi actorii implicaţi în domeniu.