În cadrul proiectului cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, Aquatim a recepționat de curând o parte dintre lucrările de investiții prevăzute în zona Timișoara Sud. Astfel, locuitorii de pe străzile Răscoala din 1907, Romaniței, Contemporanul, Dimitrie Stan, Ion Românu, Splaiul Sofocle beneficiază de rețele noi de canalizare. Pe aceste străzi s-au executat lucrări de extindere a rețelei de canalizare, pe o lungime totală de circa 2,4 km.

Pentru racordarea la noile rețele, proprietarii de imobile trebuie să se prezinte la Serviciul Tehnic din cadrul Aquatim, în vederea obținerii avizului tehnic de racordare. Programul de lucru al Serviciului este de luni până vineri, între orele 8-15, iar adresa este str. Treboniu Laurean nr. 7A (în zona Pieței Alexandru Mocioni). Pentru obținerea avizului sunt necesare următoarele documente: cerere tipizată (se găsește în variantă tipărită la sediul Serviciului Tehnic sau poate fi descărcată de pe site-ul societății http://www.aquatim.ro/avize-tehnice-45.html), extrasul CF individual și colectiv al imobilului pentru care se solicită avizul tehnic sau contractul de vânzare-cumpărare al acestuia și copie după actul de identitate. Menționăm că pentru eliberarea avizului tehnic de racordare pentru imobilele situate pe străzile cuprinse în proiectul cu finanțare europeană, Aquatim nu percepe nici o taxă. Ulterior obținerii avizului, se va întocmi imediat contractul de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

O altă parte din lucrări au fost de asemenea, finalizate, urmând a fi recepționate, pe străzile Moldovei, Romul Ladea, Garofiței, Palmierilor, Podgoriei, Calea Urseni, Nicola Paganini, Dumitru Bagdasar, Petöfi Sandor, Constantin Nottara și Constantin Silvestri. Pe aceste străzi s-au executat lucrări de extindere a rețelei de canalizare pe o lungime totală de circa 3,5 km și de reabilitare a celei existente pe o lungime totală de circa 1,1 km. Pe străzile Tazlău și Ovidiu Balea a fost extins sistemul de alimentare cu apă pe o lungime totală de 760 m.