Aquatim va accesa fonduri europene în cadrul unui program operațional amplu, pentru realizarea unui studiu de identificare a unor măsuri pentru atenuarea influențelor negative asupra sistemului de colectare a apei uzate din municipiul Timișoara ca urmare a schimbărilor climatice.

Studiul presupune crearea un model hidraulic al rețelei de canalizare din Timișoara care să simuleze preluarea unor cantități mari de apă în cazul ploilor abundente, reducând astfel riscul inundațiilor prin refularea apei din canalizare, la suprapresiune, sau prin colmatarea anumitor tronsoane. La elaborarea studiului se va ține cont de principiile Codului celor mai bune practici privind modelarea hidraulică a rețelelor de canalizare, recunoscut pe plan internațional.

Modelul hidraulic va cuprinde o suprafață de aproximativ 3.000 hectare, de pe care se colectează apa uzată menajeră și apa pluvială și care acoperă întreaga zonă urbană canalizată. După realizarea modelului hidraulic, se va face adaptarea acestuia pe baza debitelor apelor uzate înregistrate în ultimii ani, preluate de sistemul de canalizare, iar apoi se va calibra pe baza datelor măsurate: debite apă uzată, cantități de apă de ploaie, precum și a prognozelor furnizate de către sistemul hidrologic.

Ulterior se vor pregăti scenarii cu soluții tehnice astfel încât luarea măsurilor pentru reducerea sau eliminarea inundațiilor la ploi abundente să fie bine fundamentată și să aibă efect. Deciziile privind proiectarea şi implementarea unor soluţii pentru colectarea şi utilizarea apei din precipitaţii vor fi fundamentate de concluziile acestui studiu.