Vremea se „sălbăticește”. Putem spune asta fără să exagerăm prea mult, de vreme ce se întâmplă tot mai des fenomene naturale de intensitate puternică, și acestea nu în mijlocul naturii, ci în plină civilizație. Orașele, gândite astfel încât să „îmblânzească” mediul şi să le facă locuitorilor viața mai confortabilă, vor trebui să se adapteze la schimbările în rău ale vremii. Furtunile sau ploile deosebit de puternice sunt tot mai frecvente și, tot mai des, depășesc, pe moment, capacitatea de evacuare și transport a rețelelor de canalizare. Depunerile de grăsimi sau obturările cu deșeuri textile, plastice, resturi menajere sunt factori semnificativi de risc, așa cum am mai atras atenția. Se pot produce așadar, la ploi intense, în scurt timp, inundații prin refularea canalizării în stradă sau în locuințe. Nu este numai cazul Timișoarei, astfel de lucruri se întâmplă în mari metropole din toată lumea. Recent, în Moscova.

Schimbările climatice au impus noi reguli pentru realizarea sistemelor de canalizare, și anume separarea apei de ploaie de apa uzată menajeră, astfel de sisteme fiind numite divizoare. În Timișoara, canalizarea – în lungime de peste 560 km – este unitară, adică preia laolaltă atât apa provenită din precipitații, cât şi pe cea uzată, provenită din gospodării sau procese industriale. Realizarea integrală a unui sistem nou nu este posibilă și nici necesară, de vreme ce sistemul este funcțional și face față și la debite de 10-15 ori mai mari decât în mod obișnuit. Stațiile de pompare din stația de epurare au fost modernizate şi automatizate, permițând evacuarea apei din oraș, prin canalizare, la un debit dublu față de cel al Begăi.

Este necesar însă să găsim soluții locale de gestionare a apelor pluviale. Apele scurse de pe mari suprafețe betonate, cum sunt cele ale unui oraș ca Timișoara, pot schimba, în timp, circuitul normal al apei în natură, în sol, şi pot genera dezechilibre. Prin urmare, trebuie să gestionăm corect colectarea și evacuarea acestora.

Investițiile viitoare ale societății Aquatim și ale Primăriei Timișoara au în vedere adaptarea la noile cerințe, prin găsirea unor soluții locale de gestionare a apelor de ploaie prin deversare în Bega, în locuri special amenajate sau chiar realizarea unor bazine tampon de retenție a apei pluviale în punctele vulnerabile, cum sunt pasajele.