Peste 50 de specialiști din domeniul achizițiilor publice, de la companii de apă din România, s-au întâlnit recent, la Timișoara, pentru a dezbate noul pachet legislativ din domeniu. Aquatim a fost gazda acestei reuniuni, a Comisiei de specialitate pe probleme de achiziții publice din cadrul Asociației Române a Apei, organizată de Comitetul Teritorial Vest al ARA.

Valentin Laichici, șeful Serviciului Achiziții publice din cadrul Aquatim, spune că întâlnirea a fost binevenită pentru specialiștii companiilor de apă, legislația recent intrată în vigoare aducând foarte multe noutăți și, totodată, provocări juriștilor, economiștilor și inginerilor care lucrează în domeniul achizițiilor: „Au participat reprezentanți de la 27 de companii de apă din țară, oameni care lucrează în compartimentele de achiziții publice și care trebuie să răspundă problemelor apărute în aplicarea noii legislații. Am discutat foarte mult aspecte concrete, ne-am concentrat pe spețe, astfel încât cei prezenți să-și poată împărtăși din cunoștințele și experiența dobândite. Am beneficiat de prezența unui formator de elită din cadrul autorității de reglementare, ANAP, care a prezentat noile concepte și a răspuns întrebărilor participanților.”

achizitii-7724

Modificările legislative din domeniul achizițiilor publice sunt consistente și complexe, explică Daniela Românu, consilier juridic în cadrul Aquatim: „Legislația veche de achiziții publice, Ordonanța 34/2006, a fost înlocuită de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, unde se încadrează și domeniul de activitate al societății Aquatim – serviciile de apă și canalizare. Această lege aduce modificări în mai toate aspectele cheie, este vorba de prevederi de revizuire a pragurilor valorice, care sunt acum exprimate în lei, nu în euro cum era înainte, de reducere a termenelor limită din cadrul procedurilor de atribuire, de obligativitate a utilizării mijloacelor electronice în procesul de atribuire, și anume a catalogului electronic. În principiu, legea urmărește să asigure mai multă transparență achizițiilor publice, dar dată fiind complexitatea aspectelor noi astfel apărute, fiecare companie de apă va trebui să-și reconsidere cu atenție procedurile de lucru, în aplicarea legislației.”

Alte câteva aspecte semnificative de noutate, aduse de legea achizițiilor sectoriale și semnalate de Daniela Românu, sunt favorizarea participării IMM-urilor la procedura de achiziţii, ca operatori economici, introducerea parteneriatului pentru inovaţie ca nouă procedură de achiziție, apariția documentului unic de achiziții europene pentru ofertanți și, în mod deosebit, introducerea clauzelor de revizuire a contractelor, care reglementează expres şi limitativ posibilitatea modificării contractului.