În urma finalizării proiectului cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, au fost extinse şi modernizate circa 300 km de rețelele de apă și canalizare din Timișoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaș, Făget, Deta, Sânmihaiu Român, Utvin, Săcălaz, Recaș, Ciacova și Gătaia. Lucrările au inclus și execuția branșamentelor de apă potabilă și a racordurilor de canalizare necesare pentru conectarea imobilelor la noile rețele.

Locuitorii imobilelor de pe străzile pe care s-a introdus apă și canalizare, trebuie să încheie un contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu societatea Aquatim, pentru a se putea „lega” la noile rețele, după eliberarea unui aviz tehnic, de către Aquatim. Dacă noile rețele includ și cămine de branșare și racord, instalate pe domeniu public, consumatorii nu mai au nevoie de proiect tehnic pentru conectarea la apă și canalizare. Execuţia lucrărilor de branşare şi racordare la reţelele publice de apă şi canalizare se face cu firme specializate sau în regie proprie, la alegerea beneficiarilor, astfel de lucrări nefiind prestate de Aquatim.

Obținerea avizului tehnic de branșare sau racordare se face în baza depunerii unui dosar, care cuprinde: o cerere tipizată completată și semnată de solicitant, actul de proprietate al imobilului (extras de Carte Funciară, contract de vânzare-cumpărare) și o copie după actul de identitate. Cererea tipizată este disponibilă și online, pe site-ul www.aquatim.ro la secțiunea Clienți/Avize tehnice.

Locuitorii din Timișoara și localitățile învecinate, care doresc să obțină avizul tehnic pot depune dosarul documentației la registratura Aquatim, de pe strada Gheorghe Lazăr nr. 11/A, sau la Serviciul tehnic, pe strada Treboniu Laurean nr. 7A. În restul localităților din aria de operare, dosarele se depun la sediul sucursalei de care aparțin, la registratura Primăriei din localitate, sau pot fi înmânate operatorilor de teren ai Aquatim.

După eliberarea avizului tehnic, clienții vor fi contactați telefonic sau prin e-mail, pentru a se prezenta la Biroul contracte al societății, situat pe strada Treboniu Laurean nr. 7A, pentru semnarea contractului.