Calitatea apei s-a îmbunătățit în Bulgaria, Ungaria și România, dar sunt necesare în continuare fonduri substanțiale, se arată într-un comunicat de presă al Curții Europene de Conturi.

Raportul special nr. 12/2007 referitor la punerea în aplicare a Directivei europene privind apa potabilă, publicat de Curtea de Conturi Europeană (CCE), analizează calitatea apei potabile din Bulgaria, Ungaria și România. Aceasta, sunt de părere auditorii CCE, s-a îmbunătățit, per ansamblu, în ultimii ani datorită finanțărilor primite de la Uniunea Europeană, dar este nevoie în continuare de investiții considerabile.

Suma alocată prin Fondul european de dezvoltare regională și prin Fondul de coeziune între 2007 și 2020 pentru gestionarea și furnizarea apei potabile în Bulgaria, Ungaria și România se va ridica în total la 3,7 miliarde de euro. Curtea a subliniat însă că există în continuare zone în care apa din rețeaua publică de distribuție nu este pe deplin conformă cu directiva UE din 1998 privind apa potabilă.

În plus, pentru a se asigura accesul la apă de calitate pentru toți cetățenii din aceste state membre și pentru a se garanta întreținerea corespunzătoare a investițiilor finanțate de UE, vor fi necesare fonduri suplimentare importante din surse publice naționale și din surse private. Potrivit informațiilor de pe site-ul CCE , cele trei țări vor trebui să investească peste 6 miliarde de euro până la sfârșitul lui 2020 pentru a-și acoperi nevoile.

Recomandările auditorilor europeni pentru statele membre, cuprinse în raportul menționat, se referă la măsuri pentru reducerea pierderilor de apă și la asigurarea unor tarife care să mențină sustenabilitatea infrastructurii. Curtea a recomandat Comisiei Europene să urmărească problemele existente în legătură cu monitorizarea efectuată de statele 2 membre și să asigure respectarea cerințelor din Directiva privind apa potabilă. Raportul menționează și necesitatea de a se pune la dispoziția consumatorilor informații adecvate și actualizate referitoare la calitatea apei și promovarea de acțiuni vizând reducerea pierderilor de apă.

Foto: Wikimedia