Pe parcusul anului 2019, Oslo, capitala Norvegiei va fi capitala verde a Europei. În calitatea sa oficială de „ambasador” al practicilor sustenabile și ecologice, Oslo va fi, așadar, o sursă de inspirație pentru locuitorii și vizitatorii săi și pentru toți cei preocupați de mediu și hotărîți să facă acum schimbările necesare pentru ca planeta să fie locuibilă și pentru generațiile viitoare.

Karmenu Vella, comisar european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, a declarat, la ceremonia oficială de acordare a titlului: „Orice oraș poate aspira la a fi verde, dar pentru găsirea soluțiilor la marile provocări de mediu cu care ne confruntăm în prezent este nevoie de hotărâre și leadership politic. Lucruri pe care Oslo le are și care îl fac un oraș special.”

De ce este Oslo special?

Iată care sunt argumentele și faptele cu care Oslo a convins juriul european că „a trecut pe verde” cu succes iar comportamentul său vizavi de mediu, inclusiv planurile de viitor și angajamentele asumate sunt un model bun de urmat!

Canalele orașului au fost redate circuitului natural, într-o abordare nouă, complet revoluționară, care pune punct pentru totdeauna vechii strategii de a opri circuitul apei prin oraș pentru a face loc dezvoltărilor imobiliare. 3 km de râuri și canale sunt acum redeschise, spre bucuria mai multor specii, inclusiv a celei umane. Biodiversitatea și refacerea habitatelor acvatice sunt două mari câștiguri pentru mediu, la care se adaugă și preluarea apei pluviale de aceste canale, un punct critic în mai toate marile orașe, rezolvat cât se poate de ecologic în Oslo.

Capitala Norvegiei și-a luat angajamentul de a reduce emisiile de carbon cu 36% (comparativ cu 1990), până în 2020, cu 95% până în 2030 și de a avea zero emisii până în 2050. Cum 60% din vehiculele vândute în prima jumătate a anului 2018 în Oslo sunt electrice, pe lângă titlul de capitală verde, orașul l-a primit și pe cel de motiv pentru care orașul a fost proclamat capitală mondială a transportului electric. Muncipalitatea a îmbunătățit infrastructura de transport public, astfel încât 56% din călătoriile cu mijloacele de transport public se fac cu energii regenerabile – fie că e vorba de tramvai, tren sau metrou, iar numărul de călătorii a crescut cu 50% din 2017.

Biogazul rezultat din epurarea apei uzate este folosit ca și combustibil pentru autobuzele orășenești și camioanele care transportă deșeuri.

Ținta de reducere a emisiilor cu 36% până în 2020 a fost calculată în mod realist pe baza „bugetul pentru climă”, o interesantă inițiativă administrativă. Bugetul pentru climă este un pachet de 15 măsuri aplicate în sectoarele energie/construcții, încălzire, transport, resurse mobile și maritim, ce tratează emisiile de carbon în același fel în care un buget financiar gestionează fondurile. Nu în ultimul rând, tranziția de succes a capitalei scandinave către zona verde și transformarea sa într-un model de sustenabilitate s-au datorat implicării cetățenilor și a mediului de afaceri în procesul de planificare și implementare a măsurilor de mediu.

Capitale europene verzi

Aproape 70% din europeni trăiesc acum în orașe și dat fiind acest procent ridicat, lor le revine un rol din ce în ce mai important în găsirea soluțiilor de mediere climatică și de armonizare sau cel puțin „reconciliere” a mediului urban cu natura.

Titul de capitală verde este o recunoaștere a eforturilor și angajamentelor asumate de orașe pentru îmbunătățirea mediului în zonele urbane și a rolului acestora în promovarea dezvoltării sustenabile. 11 orașe au purtat până acum acest titlu, începând cu Stockholm, în 2010. Lista a continuat cu Hamburg (Germania), Vitoria-Gasteiz (Spania), Nantes (Franța), Copenhaga (Danemarca), Bristol (Marea Britanie), Liubliana (Slovenia), Essen (Germania) și Nijmegen (Olanda). Oslo va înmâna ștafeta verde în 2020 capitalei Portugaliei, Lisabona.

Sursa: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital.

Foto: Mikael S, Flickr