Asociația Română a Apei împreună cu societatea Apă-Canal Sibiu a organizat, la sfârșitul lunii februarie, o nouă ședință a Comisiei Comunicare – Relații Clienți.

Ordinea de zi a inclus dezbaterea unor subiecte din domeniile comunicare și relații publice, comercial-clienți și alegerea conducerii comisiei pentru perioada 2017-2019, stabilirea modului de organizare și funcționare și a planului de activități pe anul în curs. În ultima perioadă, activitatea specialiștilor reuniți în această comisie s-a desfășurat pe grupuri de lucru, în urma unei reorganizării interne a structurilor din cadrul Asociației Române a Apei.

Participanții la ședință au avut un program bogat în activități, și anume un atelier de lucru pe tema arhitecturii organizaționale optime a structurilor de relații cu publicul, expuneri și discuții despre facturile fiscale, legislația privind introducerea sistemelro moderne de plată, relațiile cu consumatorii și percepția publicului în zonele urbane sau rurale ale ariei de operare.

Participanții au mai dezbătut și necesitatea sau perspectiva tarifului-abonament pentru serviciile de apă și scurtarea procesului birocratic, prin ghișeu, pentru conectarea la rețelele de apă și canalizare, suportabilitatea serviciilor de apă și canalizare în bugetul unei familii.