Între 6 şi 17 noiembrie, la Bonn, în Germania, se desfăşoară o trilaterală majoră, în domeniul apelor, mediului şi pădurilor: cea de-a XXIII-a Conferinţă a Părţilor la Convenţia-Cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), respectiv cea de-a XIII-a Conferinţă a Părţilor la Protocolul de la Kyoto şi Prima Conferință a Părților la Acordul de la Paris. Evenimentele importante se derulează sub patronajul Secretariatului Convenţiei, în colaborare cu Guvernul Germaniei și sub președinția Fiji.

Organizatorii afirmă public faptul că aceste Conferințe sunt prioritizate pe aspecte privind acțiunile globale, aflate sub incidența Acordului de la Paris, punerea în aplicare a acestuia, rezultatele generate de COP 23, precum și conexiunea cu alte procese de negociere la nivel internațional. De asemenea, miniștrii responsabili de finanțe vor adopta setul de Concluzii ale Consiliului Ecofin, ce vizează aspecte privind finanţarea internaţională a schimbărilor climatice.

Ministerul Apelor și Pădurilor din România a fost reprezentat la această Conferință, în perioada 10 – 11 noiembrie, de o delegație oficială.â

În 10 noiembrie, a fost organizată Ziua Inițiativei în domeniul apei, Water Action Day. În cadrul evenimentului, Ministerul Apelor a avut o intervenţie în cadrul panelului „Apa pentru agricultură și securitate alimentară“, în cadrul căreia s-a insistat pe importanța necesității reducerii pierderii de apă, a reducerii poluării cu nitrați, a adaptării recoltelor la condițiile naturale, elemente ce contribuie la îmbunătățirea calității și disponibilității resurselor de apă. Totodată, România a susţinut că este „prioritară implementarea legislației UE în domeniul apei. În special al Directivei Cadru Apă, Directivei Nitrați și Directivei privind epurarea apelor uzate urbane”. Până la urmă, orice strategie adecvată de gestionare a apelor se confruntă cu multe provocări, una din cele mai importante fiind schimbările climatice. La Bonn s-a afirmat că „România este conștientă de faptul că implementarea unei politici durabile de gestionare a apei este foarte importantă. Acțiunile noastre sunt concentrate pe îmbunătățirea sitemului de monitorizare, a metodologiilor de evaluare și a sistemelor de informare pentru gestionarea apelor. De asemenea, o prioritate este și asigurarea resurselor financiare pentru implementarea programelor de investiții”.

Pe 11 noiembrie, în cadrul evenimentului Ziua Oceanelor, organizat în marja conferinței, s-a semnat, în numele României, Declarația „Because the Ocean”, ce contribuie la sublinierea necesității de a stimula proiectele ce privesc mările și oceanele, conform obiectivelor UNFCCC și Acordului de la Paris.

Foto: pixabay.com