În lunile martie şi aprilie, Aquatim a mai semnat încă patru contracte de lucrări din cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”. Toate acestea prevăd lucrări prin care se vor executa reţele noi de apă şi canalizare.

Astfel, în data 22 martie s-a semnat contractul aferent oraşului Buziaş, în valoare de aproximativ 10 milioane lei, atribuit, în urma unei licitaţii publice asocierii SC Constructim SA şi Multinstal SRL. Acesta cuprinde lucrări pentru extinderea şi reabilitarea a circa 15 km reţea de alimentare cu apă şi a 9 km reţea de canalizare, reabilitarea a nouă foraje, a staţiei de tratare a apei potabile din localitatea Hitiaş, modernizarea staţiei de pompare, a celei de clorinare şi a două rezervoare de apă şi realizarea unei staţii de pompare a apelor uzate.

În 5 aprilie s-a semnat, cu aceeaşi asociere de firme, contractul de lucrări pentru Făget, în valoare de aproximativ 9,5 milioane lei. Lucrările prevăzute în acest contract se referă la extinderea şi reabilitarea a circa 15 km reţea de apă şi a 8 km sistem de canalizare, reabilitarea a patru foraje şi execuţia unui foraj nou, execuţia unei staţii de pompare a apelor uzate, reabilitarea unei staţii de pompare, a rezervorului şi a turnului de apă potabilă şi construcţia unei staţii de clorinare. Contractul aferent oraşului Deta a fost semnat în 15 aprilie şi a fost atribuit, în urma unei licitaţii publice, firmei SC Consinid SRL. În valoare de circa 9,6 milioane lei, contractul prevede lucrări pentru extinderea şi reabilitarea a 20 km reţea de alimentare cu apă şi a aproximativ 5 km reţea de canalizare, reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile, modernizarea a două foraje existente şi execuţia unuia nou, construcţia unei staţii de pompare şi a unui rezervor de apă potabilă şi realizarea unei staţii de pompare a apelor uzate. O zi mai târziu, în 16 aprilie, s-a semnat contractul pentru Recaş, în valoare de aproximativ 20 milioane lei. Câştigătoarea licitaţiei publice, firma SC Fibec SA va realiza, prin acest contract, extinderea şi reabilitarea a 3 km reţea de apă şi a circa 23 km reţea de canalizare, construcţia a două staţii de pompare a apelor uzate, reabilitarea staţiei de pompare, a turnului de apă şi a două rezervoare de apă potabilă.

Cristina BORCA