Consumul de apă şi consumul de energie sunt interdependente – cu cât folosim mai multă apă, cu atât folosim mai multă energie, şi viceversa. Tratarea și distribuția apei potabile și epurarea apelor uzate sunt procese mari consumatoare de energie electrică. Schimbările climatice și tendința de diminuare a resurselor naturale obligă operatorii de apă din întreaga lume să adopte noi strategii de eficientizare a consumului de apă, atât din surse, cât și de la robinet.

Economisind o picătură de apă, salvăm un strop de energie

Politicile de mediu ale Aquatim au condus la adoptarea măsurilor de eficientizare a apei și energiei și de reducere a impactului asupra mediului, cum ar fi investiții în automatizarea și monitorizarea proceselor, implementarea unor programe de mentenanță preventivă și corectivă a sistemelor, ce implică și detecţia și reducerea pierderilor de apă din sistem, contorizarea la nivelul consumatorilor, politici de conștientizare ale populației în vederea reducerii risipei de apă etc. Ca urmare a acestor strategii de management, consumul specific de energie, măsurat în kWh/metru cub apă tratată), a avut un traseu descendent în ultimii ani, iar previziunile sunt, în continuare, de scădere.

În ceea ce priveşte detecţia pierderilor de apă din sistemul de distribuţie, Aquatim are implementată, din anul 2008, o strategie de reducere a pierderilor de apă pe termen mediu şi lung. Metodologia prevede divizarea sistemului de apă în sectoare contorizate în scopul identificării şi analizei posibilelor pierderi de apă dar şi prioritizarea investiţiilor în fucţie de rezultatele analizelor.

Contorizarea consumului de apă este un alt pas esențial în procesul de eficientizare, dar și în asigurarea sustenabilității. Apa este o resursă prețioasă, însă recomandările de a o economisi, adresate populației, nu ar fi foarte convingătoare fără măsurarea consumului de apă.
Contorizarea la nivelul consumatorilor ajută la depistarea pierderilor, la reducerea consumului şi, cel mai important, la construirea unei relații echitabile furnizor-consumator, bazate pe facturarea unui consum real. Astfel, „apa plătește apa” este un principiu de bază în asigurarea unor servicii de calitate.

În aria de operare a societății Aquatim, arie care include peste 100 de localități din județul Timiș, sunt instalate în prezent peste 60.000 de contoare, gradul de contorizare depășind 95%. Începând cu anul 2008, societatea a achiziționat, în tranșe anuale, 12.700 de contoare cu module radio, care permit citirea indexului de la distanță și care sunt acum montate pe branșamentele de apă din Timișoara. Pentru o companie de apă, contoarele radio sunt o investiție avantajoasă, care reduce costurile de deplasare și de personal pentru citirea fizică a contoarelor. Unul din avantajele folosirii acestor contoare constă și în posibilitatea semnalării pierderilor de apă. Înregistrările contorului sunt stocate în baze de date, consumurile din orice moment se pot afla cu ușurință. Consumurile neobișnuit de mari pot „ascunde” țevi sparte, caz în care compania poate avertiza clienţii să ia măsuri pentru verificarea instalaţiilor interioare. Planurile de viitor ale Aquatim prevăd achiziția unui nou lot de 9.500 contoare cu telecitire, urmând ca pe branșamentele din Timișoara să fie montate numai astfel de dispozitive.

În Timișoara, consumul a scăzut la jumătate după contorizare

În Timișoara, consumul zilnic casnic a scăzut în ultimii 10 ani până la 40-50% ca urmare a contorizării. Desigur că aici efectele schimbărilor climatice nu au fost simțite ca în alte regiuni, unde, din cauza secetei prelungite, a fost necesară întreruperea furnizării serviciilor de apă.

Însă pledoaria pentru eficientizarea consumului de apă în scopul eficientizării energetice are sens deoarece aduce beneficii pe temen lung în asigurarea calității mediului și a vieţii. Acest obiectiv este foarte important, însă adoptarea măsurilor de economisire a apei trebuie luată începând de acum.